Om foreningen

Formålet med Ørestad Urbane Haver er, at interesserede københavnere kan mødes for at dyrke blomster, urter og grøntsager og samtidig stifte bekendtskab med miljørigtige, økologiske dyrkningsmetoder. Foruden muligheden for egen have midt i byen, skal haverne fungere som et sted, hvor byens borgere kan mødes.

På Asger Jorns Allé kan du få en have på ca. 16 m2 og på fællesarealet er der borde, bænke og grillsted som frit kan benyttes. Der er opsat en skurvogn til opbevaring af haveredskaber, og der findes en vandpost på området. Foreningen står for indkøb af redskaber, borde og bænke, og opmåling og fordeling af arealet m.m. Haverne kræver en del vedligeholdelse og man er også forpligtet til at hjælpe med til at holde fællesarealerne.

Du kan dyrke stort set hvad du vil i din have, så længe det foregår efter de økologiske principper og i overensstemmelse med foreningens retningslinier og ordensregler (se nedenfor). Medlemskab koster 200 kr. om året.

Foreningens bestyrelse træffer de løbende beslutninger og vælges på en årlig generalforsamling. Det praktiske arbejde med anlæg af haver m.m. udføres af medlemmerne på arbejdsdage. Af og til afholder vi desuden sociale og faglige arrangementer.

Hvordan er det muligt?

By & Havn stiller arealet på Asger Jorns Allé til rådighed og har hjulpet med klargøring af arealet og etablering af vand m.v. Byudviklingspuljen under Københavns Kommune samt Miljøpunkt Amager har støttet projektet økonomisk.

Grundejerforeningen Ørestad City i samarbejde med By & Havn stiller arealet ved Ørestad Boulevard til rådighed og projekter er støttet økonomisk af Københavns Kommunes Pulje for Lokale Grønne Fællesskaber og af Amager Vest Lokaludvalg.

Læs mere:


Foreningens Historie

2011

Foreningen fik mulighed for at udvide med højbede i Ørestad City.

2009

I løbet af foråret blev der anlagt nye haver og fællesarealer, og i august åbnede det omkringliggende sports- og aktivitetsområde Plug N Play.

2008

I 2008 måtte foreningen flytte fra jordlodderne på grund af det fremadskridende byggeri i området og etablerede sig i stedet i mobile plantekasser på et areal langs Ørestad Boulevard. Sidst på året modtog foreningen et beløb fra København Kommune til genetablering af haverne på et nyt areal i Ørestad Syd.

2005

Foreningen Ørestad Urbane Haver (dengang Mobile Øko-haver) blev stiftet d. 21. februar 2005. Initiativet blev til i samarbejde mellem lokale borgere og Agendacenter Amager (nu Miljøpunkt Amager). Arealerne til de daværende jordlodder blev stillet til rådighed af det daværende Ørestadsselskabet (nu By & Havn), der gerne ville støtte bydelens lokale initiativer.