Om Økologi

Haver og højbede i Ørestad Urbane Haver skal dyrkes  økologisk. Økologisk dyrkning er en komplekst proces, hvor man skal tilføre næring til afgrøderne og undgå uønskede planter og dyr – uden at skade miljøet i processen.

Her vil nogle af de vigtigste økologiske principper blive forklaret:

  • Brug økologiske frø og stiklinger. Der findes en liste over forhandlere her
  • Skadedyr og ukrudt og plantesygdomme skal bekæmpes uden giftige sprøjtemidler. På Slottet i Smørmosens hjemmeside  her kan du læse, hvordan du kan fremstille ugiftige sprøjtemidler. Normalt kan ukrudt dog holdes nede ved lugning og ved at sørge for, at afgrøderne står så tæt, at de dækker jorden og dermed ikke giver plads til ukrudtet. Skadedyr kan holdes nede ved blandingskultur, der forvirrer skadedyrene og eventuelt tiltrækker deres fjender. Læs mere om økologisk bekæmpelse af skadedyr her og her og om, hvilke planter, der gror godt sammen i blandingskultur her . De fleste plantesygdomme kan minimeres ved et godt sædskifte. Hvis afgrøder af samme familie ikke vokser samme sted flere år i træk, når sygdommene ikke at få fodfæste. Læs Økologisk have – selvforsyning til husbehov af Jens Juhl og Sølva Falgren for en beskrivelse af sædskifte.
  • Gødning og jordforbedring: Der må ikke anvendes kunstgødning i haverne. Økologisk husdyrgødning kan anvendes, men vær opmærksom på, at denne form for gødning er meget kraftig og risikerer at svide afgrøderne af i stedet for at gøde dem! I stedet handler det om, hele tiden at forbedre jorden, så den indeholder plantedele, der kan nedbrydes af jordens mikroorganismer. Haveaffald skal derfor blive i haven (lug ukrudt, inden det sætter frø!), så det kan blive omsat. Tilsæt gerne selv afklippet græs (vores nabo med kajakkerne leverer gerne noget) eller pil fra hækken. Læg affaldet oven på jorden i et tyndt lag – så hiver ormene det ned under jorden – eller komposter det i en lille bunke.

    Grøngødning/efterafgrøder er en anden metode til jordforbedring. Så grøngødning, når de egentlige afgrøder er høstet. Kløver, ærter, lupiner med flere er særligt gode, da de lagrer kvælstof i rødderne, der frigives, når de bliver hakket om næste efterår. Enhver form for grøngødning giver dog struktur og næring til jorden. Derudover sørger grøngødningen for, at jorden ikke ligger bar – på den måde undgår du at ukrudtet tager over i løbet af efteråret eller at næringsstoffer vaskes ud, hvis det regner meget.

  • Gravning: Grav ikke jorden, når det er meget varmt – det udtørrer jorden. Kulegrav ikke jorden – de forskellige mikroorganismer holder til i en bestemt jorddybde og kan ikke lide at blive vendt rundt. Riv i stedet overfladen med en kultivator og løsn jorden ved at stikke en greb ned med korte mellemrum og vippe den frem og tilbage.
  • Vanding skal ske, når der ikke er høj sol, så fordamper vandet ikke, før det når at sive ned. Vand grundigt, når du gør det, så vandet når at sive helt ned til rødderne.

Leave a Reply