Ordensregler

Ordensregler for foreningen Ørestad Urbane Haver

Opdateret 31-03-2010

 1. Haverne skal dyrkes i overensstemmelse med retningslinierne for fordeling og dyrkning af nyttehaveareal i foreningen Ørestad Urbane Haver. Det vil bl.a. sige, at jorden skal så vidt muligt dyrkes efter økologiske principper. Det betyder som minimum, at der ikke må anvendes kunstgødning og pesticider.
 2. Haverne skal fremstå velpassede i perioden fra medio maj til sidst i september. Haverne renholdes på en sådan måde, at ukrudt og ukrudtsfrø ikke spredes til andre haver.
 3. Stier langs egen have holdes af medlemmet selv ud til midten. Ligesom haverne, skal stierne holdes på en sådan måde, at ukrudt og ukrudtsfrø ikke spredes.
 4. Havelodderne må kun indhegnes i en højde af max.30 cm.
 5. Der må ikke opsættes campingvogne, individuelle mobile skurvogne eller lign. i haverne.
 6. Hvis haven skal vandes, så anvend fortrinsvis opsamlet regnvand. Undlad daglig ”klatvanding”, vand ikke midt på dagen eller i stærk blæst.
 7. Fællesredskaberne skal stilles rengjorte tilbage i skurvognen snarest muligt efter brug. Haveredskaberne rengøres med en tør børste; undgå unødig brug af vand.
 8. Der må ikke foregå aktiviteter i haverne eller på området, der kan genere andre medlemmer. Radio o. lign. er ikke tilladt, boldspil og vild leg må ikke foregå i haverne og på stierne. Alle medlemmer skal bidrage til ro, orden og god behandling af fællesskabet indenfor foreningen.
 9. Der må ikke cykles på gangene.
 10. Al affald skal tages med hjem samme dag. Affald, der kan komposteres, kan dog lægges i foreningens fælles kompostbeholdere, når denne er anskaffet.
 11. Afbrænding af haveaffald eller andet affald er forbudt.
 12. Engangsgrill må kun sættes på bar jord og skal som alt andet affald tages med hjem samme dag.
 13. Husdyrhold i den enkelte have er forbudt. Hunde har ingen adgang, med mindre de tilhører foreningens medlemmer. Medbringes hunde eller andre dyr, skal de være i snor. Eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes.
 14. Medlemmerne er ansvarlige for deres gæsters optræden.
 15. Påtaler fra bestyrelsen skal straks efterkommes.

Læs mere om Retningslinier (for fordeling og dyrkning af nyttehaveareal).